Verksamhetsområde

Fem slumpade lokaler
Furulund
Dragsfjärd
Vikingborg
Korsholm
Petalax UF
Petalax
Norrnäs Paviljong
Norrnäs
Skaftung Ungomslokal
Skaftung