Verksamhetsområde

Fem slumpade lokaler
small_lok_107 Lillön - Pärlan i havet
Hirvlax
Nya Hoppet
Komossa
small_lok_196 Kyrkoby marthagård
Jakobstad
small_lok_68 Svenskborg
Borgå
small_lok_104 Föreningshuset Malmåsa
Ekenäs